BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐÀ NẴNG

   Hành Trình   Time   04 chỗ      07 chỗ     16 chỗ 
   Sân bay Đà Nẵng - Hội An    45'   250.000  300.000    350.000 
   Ga tàu Đà Nẵng - Hội An    45'  250.000  300.000    350.000  
   Khách sạn Đà Nẵng - Hội An     45'  250.000  300.000    350.000 
   Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng   2 chiều  650.000  750.000    900.000
   Đà Nẵng - Bà Nà   1 chiều  400.000  500.000    600.000
   Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng   2 chiều  700.000  800.000    1.000.000
   Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng   2 chiều  1.300.000  1.600.000  1.700.000  
   Đà Nẵng - Đi Huế   1 chiều  1.050.000  1.250.000   1.300.000  
   Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An    1 chiều  950.000  1.050.000    1.200.000  
   Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng     1 chiều  950.000  1.050.000  1.200.000
   Đà Nẵng - Tam Kỳ   1 chiều   700.00    800.000   900.000  
   Đà Nẵng - Tam Kỳ - Đà Nẵng   2 chiều   900.000    1.000.000  1.050.000  
   Đà Nẵng - Quảng Ngãi   1 chiều   1.500.000    1.700.000  1.900.000  
   Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng   2 chiều   1.700.000    1.900.000  2.100.000  
   Đà Nẵng - Đi Nha Trang   1 chiều  3.900.000  4.600.000    4.550.000  
Ngoài ra chúng tôi có nhận tour theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

BẢNG GIÁ THUÊ XE HỘI AN

   Hành Trình   Time     04 chỗ      07 chỗ     16 chỗ 
   Hội An - Sân bay Đà Nẵng    45'    250.000   300.000     350.000 
   Hội An - Ga tàu Đà Nẵng    45'   250.000   300.000     350.000  
   Hội An - Khách sạn Đà Nẵng     45'   250.000   300.000     350.000 
   Hội an - Đà Nẵng - Hội An   2 chiều   750.000   850.000     850.000
   Hội an - Bà Nà   1 chiều   550.000   700.000     800.000
   Hội an - Bà Nà - Hội An   2 chiều   850.000   1.000.000     1.200.000
   Hội an - Huế - Hội An   2 chiều   1.400.000   1.700.000   1.800.000  
   Hội an - Đi Huế   1 chiều   1.050.000   1.250.000    1.300.000  
   Hội an - Mỹ Sơn - Hội An    2 chiều   550.000   650.000     700.000  
   Hội an - Mỹ Sơn - Sân bay     1 chiều   750.000   850.000   950.000
   Hội an - Tam Kỳ   1 chiều    650.000     750.000    850.000  
   Hội an - Tam Kỳ - Hội an   2 chiều    850.000     950.000   1.050.000  
   Hội an - Quảng Ngãi   1 chiều    1.300.000     1.450.000   1.600.000  
   Hội an - Quảng Ngãi - Hội an   2 chiều    1.500.000     1.700.000   1.800.000  
   Hội an - Đi Nha Trang   1 chiều   3.900.000   4.600.000     4.550.000  
Ngoài ra chúng tôi có nhận tour theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.